لیست برندگان آخرین دوره ام جی وب

لیست برندگان آخرین دوره ام جی وب

  • ۱۱۲ عدد سیمکارت همراه اول ( ۹۱۲ ) به ۱۱۲ نفر که در قرعه ضریب ایکس انتخاب شدند تحویل داده می شود.(در کنار ردیف جدول x2 مساویست با برنده خط ۹۱۲).
  • برای دریافت سیمکارت کافیست در حساب کاربری فروشگاه، بخش جوایز فیزیکی، کد پستی محل سکونت خود را تایید و یا درج کنید.( ظرف ۴۸ ساعت ساکنین تهران و ۷۲ ساعت ساکنین سایر شهرها سیمکارت را دریافت می کنند. )
ردیفکد کاربربنام
۱ x2Sb012سید باقر میرزاده
۲Nf101نجمه فتح الهی
۳ x2Sa789سارا عزیزی
۴Ms568میلاد شمس
۵ x2Rb102رحیم بزرگمهر
۶Ss678سعید شیخی
۷ x2Nz899ناصر ذینلی
۸Sm098ساره مهر آفرین
۹ x2Mt807میثم تاجیک
۱۰Aa780ابوعزیز سلامی
۱۱ x2Bn909بهمن ناروئی
۱۲Aa004علی اکبر محب
۱۳ x2Hb651حبیب پازوکی
۱۴Mj100محمود جوان
۱۵ x2So310ستایش اشترک
۱۶Mt566مهرداد تاقانی
۱۷ x2Hk202حسن کریمکشته هاشمی
۱۸Os381امید شهریور
۱۹ x2Ns801نازی حسن زاده
۲۰Rk502ربکا خوشدل
۲۱ x2Mh000میکائیل حسینی
۲۲Mr433دکتر محمد رضا حسین زاده
۲۳ x2Sr321سوگند راد
۲۴Sr197سما رامشینی
۲۵ x2Mg899نیکا عراقی
۲۶Iko98خاطره علیدوستی
۲۷ x2Wer21سعیده سنچولی
۲۸Xa111تارا علی نیا
۲۹ x2Ay899رضا گودرزی
۳۰Fx677فرهاد شمش
۳۱ x2Ngo11مناف محمدی
۳۲Mi0naمینا بیرجندی
۳۳ x2Ama509علی محمد احمدی
۳۴Irk76محمد رضا آبسری
۳۵ x2002hdحسنعلی درویش
۳۶۹۰۹paپروین ابراهیم زاده چاپشلو
۳۷ x2r405rراضیه میر عرب
۳۸mdm09مبینا دلشاد
۳۹ x2m909rریحانه میرشکاری
۴۰m506tتینا گل محمدی
۴۱ x2art23عباسعلی رحمانی
۴۲rzx78مهندس علیرضا نوری
۴۳ x2rzc60سپهر نخعی
۴۴rzv21زهرا روزبه
۴۵ x2uio98فاطمه سادات مهدوی
۴۶msp09هلنا رئیسی
۴۷ x2ttd43امیر محمد سرگلزایی
۴۸Ppv09سید رضا حسینی
۴۹ x2s4r90علی بهادر عزیزی
۵۰Sh987شفیع رضا زاده
۵۱ x2Ay8e3علی اکبر دهخدا
۵۲Mbh31میلاد بابایی
۵۳ x2Dss35سعید اقا جانی
۵۴Mdm89مریم دهقان
۵۵ x2Niw09نصیبه شفیعی
۵۶Lnv93علیرضا دره مرادی
۵۷ x2Mkl75الهه گزمه
۵۸Mre31میلاد روشنایی
۵۹ x2Jmn02جلیل موسوی نیا
۶۰۵۶garگلاره عباسی
۶۱ x2330hbحبیب الله مرام نارویی
۶۲b0sd5بهمن شیبک
۶۳ x2mser4منصور امینی
۶۴۱wqarسیده زهرا موسوی حسینی
۶۵ x290holهدی لشکری
۶۶u7655ستایش نعیم فر
۶۷ x2sh7u8امیرضا حسابی
۶۸al901عسل کوهکن
۶۹ x2msko8مبینا سید کریمی
۷۰smho9سید محمود حضوری
۷۱ x2b9a3hبابک ابیانه
۷۲۵۰۱۳۴تینا فلاح
۷۳ x2F4567فاطمه اسلامی
۷۴Jop98مریم هراتی
۷۵ x2lllopساناز لطفی نژاد
۷۶asddyاشکان مازنی
۷۷ x27ui98حاج پرویز سیدی
۷۸۲۹۰o9ستاره کشوری
۷۹ x2mgw13اذین بیرجندی
۸۰Mlsloمحمد سجاد لطیفی
۸۱ x2arzsaاسلام رحمان زاده
۸۲msr44میکائیل سعیدی راد
۸۳ x2spvn1سمانه پوروطن
۸۴taweaطناز آیت
۸۵ x2kp981کوثر پورانی
۸۶gx98گیسو قاسمی
۸۷ x2Ggx03نگین اشتری
۸۸r9rریحان علی نیا
۸۹ x2e1دکتر میثم جلیلوند
۹۰x8حجت اشرف زاده
۹۱pt5پوریا طهماسبی
۹۲ x2niy7نیلا شمس
۹۳magh8مرضیه علی قاسمی
۹۴timh1تینا محرومی
۹۵ x2d3استاد علیرضا کریمی نصب
۹۶p3دکتر محمد امین جلالی
۹۷ x2sari1سارینا دولت خواه
۹۸amul7عباس دشتی
۹۹ x2dvz67علیرضا روزبه نعمتی
۱۰۰neku2احمد ولیزاده
۱۰۱ x2bobalمنوچهر سنچولی
۱۰۲barg4ساره افراسیاب
۱۰۳ x2l09ابوالفضل قاپاقی
۱۰۴mahd3ابوالحسن یاری مقدم
۱۰۵ x2tari2حجت وظیفه شناس
۱۰۶p8ژیلا گرایلو
۱۰۷ x2Har32گندم طارمی
۱۰۸Kozi2سعیده برزین
۱۰۹ x298bsoطاهره علی شیخی
۱۱۰Wenz8میلاد خادمی
۱۱۱ x2ili56ایلیا سهرابی
۱۱۲dmb02دکتر مریم باقری
۱۱۳ x2l2lپونه خوش نیت
۱۱۴mo98hلیلا عظیمی
۱۱۵ x2fr43سعیده ابوالحسنی
۱۱۶yash3یاشار پناهنده
۱۱۷ x2tmndxمحمد پاشا تبریزی
۱۱۸۹۷proعلی محمد نیک مرام
۱۱۹ x2m92bزینب سادات شایسته
۱۲۰vx76xدیانا شاکری
۱۲۱ x2Qatr3مسعود امینی
۱۲۳Z23النا جمالی فر
۱۲۴ x2gqq32فرهاد جهانی
۱۲۵bela1نیکا سمساری
۱۲۶ x2er912وحید چراغی
۱۲۷pr4dsساناز هاشمی
۱۲۸ x2nm5xcلیلی کلاگر
۱۲۹ccfrfروژین کلامی
۱۳۰ x2w32احمدرضا مستوفی
۱۳۱trt54ایلیا اکرمی
۱۳۲r65ثریا شیبک
۱۳۳ x2t29علی اصغر دهدار
۱۳۴۳ewqتیام برزونی
۱۳۵vbvb2وحیده بولاقی
۱۳۶ x2pr342پیام رهبری
۱۳۷۳۱۸۹تارا شیبک
۱۳۸۱۳۹۸جلیل میرشکاری
۱۳۹ x258ttbنغمه شنودی
۱۴۰۰۰۹gzالی پازوکی
۱۴۱ x2y67بیتا رمضانی
۱۴۲u710سوسن دالاکو
۱۴۳ x2max7uطناز خیاط
۱۴۴albo7مهدی ناطقی
۱۴۵ x2reez2میثم حمزه لو
۱۴۶kaju5منصور قاسم نژاد
۱۴۷ x2ii8مینا قاسمی وفا
۱۴۸۹سینا پاییزی
۱۴۹ x2c67swهنگامه رحمانی نیا
۱۵۰c110fامید ذوقی
۱۵۱ x2fatawهانیه خسروی
۱۵۲b980لاله وفایی
۱۵۳ x2w286جمیله ابراهیمی
۱۵۴۱۹۸۶مریم زاهدی
۱۵۵ x215gy3حنانه صابری
۱۵۶xcx5زیبا درخشش
۱۵۷ x2ker43سیما اسدی
۱۵۸zaj05بهاره نیک اندیش توانا
۱۵۹ x2zas21کوثر علامه
۱۶۰qum76مهران حنیفی
۱۶۱ x2our32میلاد مدیری
۱۶۲vor34مصطفی تکبر
۱۶۳ x2pas82کاظم دشستانی
۱۶۴S29محمد محافظت
۱۶۵ x2z37عابد عبادی
۱۶۶aza3sمرتضی سرلشگر
۱۶۷ x2gor92صغری گنجوی
۱۶۸gil19تارا پاشایی
۱۶۹ x2cr4eایراندخت لواسانی
۱۷۰jk4kkشیما قطبی
۱۷۱ x2193ewامیر قلعه نوعی
۱۷۲۲۰۱۶۱دانیال اصالتی
۱۷۳ x2U7890نیما چمنی
۱۷۴Katr3رها خسروی
۱۷۵ x2Rami5ابوعلی نجف آبادی
۱۷۶Galo2پوران طیب پور
۱۷۷ x2Kulo1ناصر خاکزاد
۱۷۸Baeu3علی میردلیر
۱۷۹ x2Huww3فاطمه اصلانی
۱۸۰۲۰۱۸سارا مولایی
۱۸۱ x2Ahca6حبیب دلاور
۱۸۲use68رحمت کوهدشتی
۱۸۳ x2Bbkuدینا کارگزار
۱۸۴Sriz1محمد جواد نظامی
۱۸۵ x2Kord7راحله عرب خانی
۱۸۶Fgoldصمد اندیک
۱۸۷ x213p98نسترن حیاطی
۱۸۸Ajib3سارا سیاهپوش
۱۸۹ x2Qaxa4مصطفی عطایی
۱۹۰۲۷u8uجواد بیصوت
۱۹۱ x28t9o0حسین علی داوودی
۱۹۲Ozv38علی بارانی
۱۹۳ x2jsms33حمزه لکزایی
۱۹۴mediaابراهیم نژادپرست
۱۹۵ x2Tatosشهناز آریایی
۱۹۶Rtozvرشید گله بچه
۱۹۷ x2Ozc7zمهراب صادقی
۱۹۸ka5alفاطمه طنین پرور
۱۹۹ x2ro9yxاسحاق عراقی
۲۰۰maa6mموسی درستکار
۲۰۱ x2Rzmaqسعید منگنه
۲۰۲mspqwفائزه بهرامی
۲۰۳ x298132قادر کلاته کو
۲۰۴۹o9حمیدرضا پیامی
۲۰۵ x2Tcr10جلیل حسینزاده
۲۰۶Meh7iخادم کتولی
۲۰۷ x2Goz3lعبدالرشید گرگانی
۲۰۸Dayi7فرمان آزادی
۲۰۹ x2raz3eشیما امامی فر
۲۱۰۰۳۸۹حدیث اصغری
۲۱۱ x2j30fمحلا اشعری
۲۱۲۳۰forهاجر کویتی پور
۲۱۳ x278mxwمعصومه نیلی
۲۱۴M298gرویا صحابی
۲۱۵ x2Wqqwrسجاد گردشگر
۲۱۶mootiطیبه نکوخاه
۲۱۷ x2Ca8llصدیقه ذبیح الهی
۲۱۸Bib20کلثوم فراقی
۲۱۹ x2Iniciآرزو بهشتی
۲۲۰Nik52ناهید شهریوری
۲۲۱ x2At3anدنیا یادگاری
۲۲۲Kercaهاتف کرمانی
۲۲۳ x2Ro7ikرضا مومن زاده
۲۲۴Omgxxحمید گیلانی
۲۲۵ x2Aya5oمهسا نادری
۲۲۶Kha4kسپیده کاکویی
۲۲۷ x2gbi7ارمینا زندگانی
۲۲۸ggtoiمهلا لایقی
۲۲۹Lxvmiمرسده کتولی
۲۳۰ x2Gootduنوریه کرباسی
۲۳۱۲۰۷sdهدی مفتخری
۲۳۲Parc1راز صادقی
۲۳۳tes3uمینا پورکرم
۲۳۴Melelاکرم مهماندوست
۲۳۵Ef3خسرو خسروی
۲۳۶Arag4رمضان نیک دانش
۲۳۷Bebo8عاطفه رامشینی
۲۳۸Tosonزلیخا پور صلواتی
۲۳۹۶q788معین کاتبی
۲۴۰۹۱۰۱وحید دوستدار
۲۴۱۲۹نگار پورولی
۲۴۲۰o9i7نادر آتشک
۲۴۳۴۰۳p3ریحانه وفامنش
۲۴۴C9i76کیوان عباس نژاد
۲۴۵Lisr4ترنم شاهدوستی
۲۴۶hord9المیرا بارانی
۲۴۷zamb9فیروزه جودیر
۲۴۸۲۳morنرگس علی بابایی
۲۴۹۷ueosفاطمه زهرا دانش فر
۲۵۰۲hgپانیذ الیگودرزی
۲۵۱aleikدانیال یاری مقدم
۲۵۲isluwمهتاب روحانی
۲۵۳sg65tمریم فارسیانی
۲۵۴mol8hنگین گرایلی
۲۵۵b3gazاکبر قزلسفلو
۲۵۶snb94محمد پودنه
۲۵۷bs9oiعلی اصل خیاط
۲۵۸tar7eباران کوثری
۲۵۹pa2esرز فلاح نژاد
۲۶۰herk7سعید آبسری
۲۶۱hie3bفاطمه گرگانی
۲۶۲bimo8علی محمد خاکسپار
۲۶۳ru6moسامان جلیلی
۲۶۴۰۰۱k0آناهیتا نوروزی
۲۶۵unek1قربان وصالی
۲۶۶lasyiملیکا افشاری
۲۶۷es5veشاهین ایرانی
۲۶۸kbariهانیه شرفی
۲۶۹۶۹a32آدینه محمدی کوثر
۲۷۰abp7yنازیلا پورسعید
۲۷۱ccvaaqصدیقه ذبیحی
۲۷۲۷yr3sآرزو شمس آبادی
۲۷۳aldafسارا کلاته
۲۷۴jaye2یسنا عبادی
۲۷۵Mas8k9زلیخا زنگنه
۲۷۶cz2امیر چراغی
۲۷۷Lnb76مهدی فخاری
۲۷۸Mbeh5اشکان لواسانی
۲۷۹Xb44دنیا چلچله
۲۸۰Kayk8پروانه میرغضب
۲۸۱Bar3eجمیله جاجرودی
۲۸۲Knbrbنصیبه مفتخری
۲۸۳Sesetحسام جمالی
۲۸۴Vika1زهرا فداکار
۲۸۵rogkiگلبهار هشتگرد
۲۸۶Aqtarپوریا رحمدل
۲۸۷la4aعلی محمد مولایی
۲۸۸Se2s7رضا موذن
۲۸۹Luhleیسنا نوری
۲۹۰Manixامیرعلی زاکانی
۲۹۱Kalx3عیسی لهراسبی
۲۹۲Baja2بهزاد بهرامی
۲۹۳Tc4r3ججلیل جلیلیان
۲۹۴Megwxحسن قاضیزاده
۲۹۵Vit4aحبیب نمرودی
۲۹۶Jmon2غفار شیخی
۲۹۷Bar3aقاسم نائینی
۲۹۸Meli7ندا پورکرم
۲۹۹W23x1سهیلا خاکپور
۳۰۰Vdedxراضیه پازوکی
۳۰۱Anu5dمحمد عباس دلیری
۳۰۲Vari3پیام البرزی
۳۰۳fatacسعید رنجوری
۳۰۴T56aراضیه اشکانی
۳۰۵Ba2غزل همدانی
۳۰۶Lq71سلمان صفایی
۳۰۷Ber9برکه مبارکی
۳۰۸Kut3iفرزانه نادری
۳۰۹Age2sسینا حسن زاده
—————————————————-—————————————————-—————————————————-
۳۱۰torb5ژاله کاووسی
۳۱۱Divesثمیه برهمند
۳۱۲Senawعادل عبدالرزاقی
۳۱۳Inuswخسرو عقیلی
۳۱۴Ca4daحمزه عادل
۳۱۵Bkbk3محمد آرین
۳۱۶۳e4eaرضا حنیفه
۳۱۷Arkarبهادر ادکنی
۳۱۸Rem7gابراهیم میرمشدی
۳۱۹Co4d4مهرداد سراوانی
۳۲۰Hey4kحامد رابع
۳۲۱Fuc39مقصود مقصودی
۳۲۲Sr9poحسنعلی سجادی
۳۲۳Rzx6سلیم فخرالدینی
۳۲۴vixtaفرهاد بیگی
۳۲۵rocj3بهزاد حسنی
۳۲۶Rs78qزهرا فارسیانی
۳۲۷Gmw5tتقی چمنی
۳۲۸Rahe2رامین نظری
۳۲۹Mz183حسین قروه
۳۳۰Mg7فردین مصطفی زاده
۳۳۱Fili9پردیس کرملو
۳۳۲Mrzr4آزاده نصیری
۳۳۳R430qخشایار ذاکری
۳۳۴Kfdsgمهراب دهپایه
۳۳۵Smd8eدرسا بیجار
۳۳۶Kabxsنیلوفر حیدری
تعداد شرکت کننده در قرعه کشی ام جی وب ایرانکد کاربری در سیستم ام جیاطلاعات ثبتی مشترک خدمات در پایگاه داده ام جی وب
* برای دریافت جایزه کافیست کد کاربری خود را در بخش حساب کاربری فروشگاه ( گزینه دریافت هدیه من ) درج و ثبت کنید. ظرف چند ثانیه هدایای اختصاصی برای شما فعال خواهد شد. [ هدایای مجازی امکان پذیر است ].

کد ۱۲۲ ( حامد بهداد ) Hb5u7

به دلیل تخلف [ جعل هویت و مدارک ] تعلیق و به مراجع قضایی معرفی شد.